இன்று நள்ளிரவு முதல் சில அரிசி வகைகளுக்கு உச்சபட்ச விலை நிர்ணயம்..!

இன்று நள்ளிரவு முதல் குறிப்பிட்ட அரிசி வகைகளுக்கு அதிகபட்ச கட்டுப்பாட்டு விலை அமுலாகின்றது.

  • சம்பா – 98
  • கீரி சம்பா – 125
  • நாட்டரிசி – 96

Be the first to comment

Leave a Reply