மருத்துவ ஊழிர்களுக்கு உரிய போக்குவரத்து வசதி வழங்கப்படவில்லை..!

இன்று கண்டி மற்றும் பேராதெனிய வைத்தியசாலைகளில் சேவையை முடித்து விட்டு வீடு திரும்பிய வைத்தியர்கள் மற்றும் தாதியர்களுக்கு வழங்கியுள்ள பஸ் .


சுகாதார ஊழியர்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பை வழங்கா விடில் நாடு பாரிய சிக்கலை எதிர்கொள்ள நேரிடும்.


ஜனாதிபதி அவர்களே இது உங்கள் கவனத்திற்கு

Be the first to comment

Leave a Reply