வாகன வரிப்பத்திரத்திற்கான காலாவதியாகும் காலம் நீட்டிப்பு…

இலங்கையில் மேல் மாகாணத்தில் வாகன வருவாய் உரிமங்களை புதுப்பிக்க அறிவிக்கப்பட்ட சலுகை காலத்தை அரசாங்கம் நீட்டித்துள்ளது.

சலுகை காலம் ஜூலை 31 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது என்று அரசு தகவல் தெரிவித்துள்ளது.

ஜூலை 31 வரை காலாவதியாகும் வாகன வருவாய் உரிமங்களுக்கு சலுகை காலம் வழங்கப்படும்.

மேற்கூறிய காலகட்டத்தில் காலாவதியாகும் வாகன வருவாய் உரிமங்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படாது என்று அரசு தகவல் துறை மேலும் தெரிவித்துள்ளது.

Be the first to comment

Leave a Reply