வாழ்நாளில் ஒரு முறை மட்டுமே பெறும் அடையாள அட்டை அறிமுகமாக உள்ளது..

முன்மொழியப்பட்ட தனிப்பட்ட டிஜிட்டல் அடையாள அட்டை தொடர்பாக முன்னேற்றங்கள் குறித்து நேற்று கூட்டம் நடைபெற்றது.

ஜனாதிபதி கோட்டபய ராஜபக்ஷவுக்கும் தொடர்புடைய அதிகாரிகளுக்கும் இடையே பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது.

தனிப்பட்ட டிஜிட்டல் அடையாள அட்டை ஒரு நபர் வாழ்நாளில் ஒரு முறை மட்டுமே அடையாள அட்டையைப் பெறுவதை உறுதி செய்யும்.

தனிநபர் தொடர்பான அனைத்து தகவல்களும் கணினிமயமாக்கப்படும் என்று ஜனாதிபதி அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.

 
முன்மொழியப்பட்ட டிஜிட்டல் அடையாள அட்டை மற்றும் பிற விஷயங்கள் தொடர்பான சட்ட சிக்கல்களும் இன்று கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

Be the first to comment

Leave a Reply