11ம் திகதியிலிருந்து பின்பற்ற வேண்டிய அரச வழிகாட்டல் கோவை உள்ளே

எதிர்வரும் 11 ஆம் திகதிக்கு பின்னர் மக்களின் வாழ்க்கை முறையை இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வருவது தொடர்பில் விளக்கமளிக்க சுகாதார அமைச்சினால் வழிகாட்டல் கோவை ஒன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

கீழே காணப்படுகின்ற லின்கினை கிளிக் செய்வதன் மூலம் அறிக்கையை தமிழில் முழுமையாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும்…!

http://www.pmoffice.gov.lk/download/press/D00000000011_TA.pdf?

Be the first to comment

Leave a Reply